O průvodu

Nynější Královský průvod je volně inspirován historicky doloženou pěší poutí, kterou císařovna Eliška Pomořanská vykonala v roce 1371 za uzdravení svého manžela Karla IV. z Karlštejna do chrámu sv. Víta v Praze. Pro postavu vévody Štěpána II. Bavorského je inspirací kultovní český film Noc na Karlštejně, kde vévodu bavorského ztvárnil Miloš Kopecký.

Královský průvod – Pouť císařovny Elišky je výjimečná turisticko-historická akce propojující obce a města v Poberouní. Během předchozích šestnácti ročníků si akce získala velký věhlas a vyhledávají ji nejen lidé z celé republiky, ale i ze zahraničí. V loňských letech se průvodu zúčastnily delegace z Německa, Itálie, Polska, Maďarska a Francie.

V roli císařovny Elišky se v minulosti objevovala Debora Štolbová, či Monika Vaňková. V roce 2024 jí poprvé ztvární herečka, modelka a kaskadérka Natali Krupichková. Role vévody Bavorského se již tradičně zhostí Jiří W. Petrášek a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi ztvární s noblesou sobě vlastní Vladimír Míka. Jádro průvodu v historických kostýmech pak tvoří představitelé měst Králův Dvůr a Beroun a obcí Tetín a Srbsko. Celý průvod doprovází jezdci na koních, několik dobových vozů, rytíři, praporečníci, bubeníci i trubači. K nim se připojují další skupiny historického šermu a dobrovolníci v historických kostýmech. Nepřehlédnutelné jsou i dívky oblečené do dobově stylizovaných oranžovo-černých kostýmů, připomínajících oděvy pážat z filmu Noc na Karlštejně.
Jednou z myšlenek této akce je, že pokud se Královského průvodu nechcete zúčastnit jen jako divák, můžete se k němu kdekoli připojit a jít se projít kus cesty, či celou trasu, spolu s rytíři, jezdci, bubeníky, praporečníky a dalším doprovodem císařovny. Tedy být jeho součástí, a užít si tak naplno atmosféru středověké pouti. Více informací najdete v informacích pro účinkujícínávštěvníky.

Také můžete vyčkat na jedné ze zastávek průvodu v jednom z měst či obcí na trase a sledovat velkolepý příjezd císařovny, doprovázený vířením bubnů, duněním kopyt koní, fanfárami trubačů a i vy můžete společně s gardou provolávat Vivat Regina. Jaké programy se chystají ve městech a obcích se dozvíte tady.

Historie akce

more

Historické souvislosti

more

Fotogalerie

more

Střední Čechy

more