Historické souvislosti

Pouť císařovny Elišky Pomořanské

…Téhož roku (1371) a v téže době upadl pan císař, když byl na svém hradě Karlštejně, do přetěžké nemoci, takže lékaři vůbec zoufali nad jeho uzdravením. Když pak jeho manželka, paní císařovna viděla, že je již v hodince smrti a že mu nepomáhá žádné léčení, utekla se s věřícím srdcem o pomoc k svatému mučedníku Zikmundovi. Učinila slib, že půjde pěšky z Karlštejna do Prahy k hrobu svatého Zikmunda a obětuje tam za záchranu svého pána osm misek ryzího zlata, jinak obsahem dvacet tři hřiven a pět lotů zlata v hodnotě 1650 zlatých, pro hlavu svatého Zikmunda. A když splnila ten slib a věnovala zlato, aby byla vytvořena hlava svatého Zikmunda, vrátilo se panu císaři z milosti boží a pro zásluhy svatého Zikmunda dřívější zdraví.

(Kronika Beneše Krabice z Weitmile)

Historické osobnosti

Zdroj obrázků Wikipedia (licence Creative Commons), Eliška Pomořanská, Karel IV., Jan Očko z Vlašimi, Štěpán II. Bavorský, Svatá Ludmila, Beneš Krabice z Veitmile.