Pro návštěvníky

V každém městě či obci na trase průvodu je pro diváky i účastníky průvodu připraven bohatý doprovodný program a stánky (nejen) s občerstvením. Podrobný program, který je vždy bez vstupného, naleznete zde.

Ke Královskému průvodu se můžete připojit jako divák, užít si dobovou atmosféru a projít se s námi celou cestu či jen kousek. Podrobnou trasu průvodu naleznete zde.

A pokud máte zájem připojit se k průvodu coby rytíř, měšťan, dvorní dáma, prostý poutník či fraucimor, můžete si zapůjčit dobový středověký kostým a pomoci dotvořit historickou atmosféru průvodu. Více informací najdete v sekci pro účastníky.

Po celou dobu konání Královského průvodu je zabezpečen zdravotní dozor, který zajišťuje záchranná služba Trans Hospital. Jejich doprovodné vozidlo bude průvod provázet po celou cestu.

Nejen pro majitele Turistického deníku (Wander book), bude v Muzeu Tetín  a jeho informačním stánku u kostela sv. Jana Nepomuckého k dostání turistická vizitka Královského průvodu.

Prosíme všechny návštěvníky, aby dodržovali bezpečnou vzdálenost od jezdců, koní a vozů a dohlédli na své děti i domácí mazlíčky.